Tính V và khối lượng dung dịch $H_2SO_4$ 98%

  • 1 Đánh giá

3. Hòa tan hết 1,6 gam trong dung dịch $H_2SO_4$ đặc (98%), đun nóng, thu được V ml khí $SO_2$ (ở đktc). Tính V và khối lượng dung dịch $H_2SO_4$ 98% đã tham gia phản ứng.

Bài làm:

mol.

PTHH:

Theo phương trình hóa học, mol; $n_{H_2SO_4} = 2n_{Cu} = 0,05$ mol.

Thể tích thu được là: $V = 0,025\times 22,4 = 0,56$ lít.

Khối lượng cần dùng là: $m = 0,05\times 98 = 4,9$ gam.

Khối lượng dung dịch 98% cần dùng là: $m_{dd} = \frac{m\times 100}{98} = \frac{4,9\times 100}{98} = 5$ gam.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021