Vậy trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Vậy trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi như thế nào?

Bài làm:

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nung nóng những chất giàu oxi và kém bền nhiệt.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021