Em hãy nêu một số các dụng cụ dễ vỡ và những hóa chất độc hại

  • 1 Đánh giá

2. Em hãy nêu một số các dụng cụ dễ vỡ và những hóa chất độc hại

Bài làm:

  • Dụng cụ dễ vỡ: Ống nghiệm, ca đong thủy tinh, đèn cồn, ...
  • Hóa chất độc hại: Axit sunfuric, axit clo hidric, lưu huỳnh, ...

  • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021