Nêu ý nghĩa của các con số trong bảng 23.1.

  • 1 Đánh giá

1. Nêu ý nghĩa của các con số trong bảng 23.1.

Bảng 23.1

Chất

Nhiệt dung riêng(J/kg.K)

Chất

Nhiệt dung riêng(J/kg.K)

Nước

4200

Đất

800

Rượu

2500

Thép

460

Nước đá

1800

Đồng

380

Nhôm

880

Chì

130

Bài làm:

Ý nghĩa : cho biết nhiệt lượng cần cung cấp để 1kg chất nóng lên 1°C(K).

Ví dụ : cần cung cấp 4200J để 1 kg nước nóng lên 1°C.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021