Cho quả cầu A lăn từ vị trí (1) trên máng nghiêng xuống đập vào miếng gỗ. Đo quãng đường dịch chuyển của miếng gỗ ghi vào bảng 20.1

  • 1 Đánh giá

B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I- ĐỘNG NĂNG

1.Thực hiện thí nghiệm

- Dụng cụ thí nghiệm (Hình 20.1 ) :

  • Quả cầu A bằng thép, quả cầu B bằng đồng, hai quả cầu cùng kích thước.
  • Một miếng gỗ.
  • Máng nghiêng ghép với máng ngang.
  • Thước đo độ dài.

- Thực hiện thí nghiệm :

  • Cho quả cầu A lăn từ vị trí (1) trên máng nghiêng xuống đập vào miếng gỗ. Đo quãng đường dịch chuyển của miếng gỗ ghi vào bảng 20.1.
  • Cho quả cầu A lăn từ vị trí (2) trên máng nghiêng xuống đập vào miếng gỗ. Đo quãng đường dịch chuyển của miếng gỗ ghi vào bảng 20.1.
  • Lặp lại các bước trên với quả cầu B.

Bảng 20.1

Quả cầu

Vị trí thả quả cầu trên máng nghiêng

Quãng đường dịch chuyển của miếng gỗ

A

Vị trí 1

=

A

Vị trí 2

=

B

Vị trí 1

=

B

Vị trí 2

=

Bài làm:

Quả cầu

Vị trí thả quả cầu trên máng nghiêng

Quãng đường dịch chuyển của miếng gỗ

A

Vị trí 1

= 2cm

A

Vị trí 2

= 4cm

B

Vị trí 1

= 3cm

B

Vị trí 2

= 6cm

  • 99 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021