Hãy sắp xếp các hình 21.3 a, b, c dưới đây theo thứ tự các chất có khoảng cách giữa các phân tử tăng dần và ghi tên các chất cho phù hợp.

  • 1 Đánh giá

5.Khoảng cách giữa các phân tử chất khí lớn hơn so với khoảng cách giữa các phân tử chất lỏng. Khoảng cách giữa các phân tử chất lỏng lại lớn hơn so với khoảng cách giữa các phân tử chất rắn. Hãy sắp xếp các hình 21.3 a, b, c dưới đây theo thứ tự các chất có khoảng cách giữa các phân tử tăng dần và ghi tên các chất cho phù hợp.

Bài làm:

Thứ tự các chất có khoảng cách giữa các phân tử tăng dần là :

c) chất rắn.

a) chất lỏng.

b) chất khí.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021