Khí oxi có vai trò gì trong sự cháy?

  • 1 Đánh giá

Khí oxi có vai trò gì trong sự cháy?

Bài làm:

Khí oxi giúp duy trì sự cháy.

  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021