Hãy giải thích hoạt động của thiết bị này

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Hình 16.11 vẽ một bình kín có gắn thiết bị dùng để biết mực chất lỏng trong nó. Bình A được làm bằng vật liệu không trong suốt. Thiết bị B được làm bằng vật liệu trong suốt, là ống ỗng hình chữ U hai đầu R nối thông với bình A bằng 2 van. Hãy giải thích hoạt động của thiết bị này.

Hãy giải thích hoạt động của thiết bị này

Bài làm:

Hoạt động của bình này dựa vào nguyên lí bình thông nhau: Nếu trong bình thông nhau chứa cùng một loại chất lỏng, độ cao của mặt thoáng chất lỏng ở hai nhánh của bình bằng nhau. Từ đó ta biết được mực nước trong bình A.

  • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021