Tỉ lệ giới tính của quần thể sinh vật là gì? Tỉ lệ giới tính có ý nghĩa như thế nào với quần thể sinh vật? Khoa học tự nhiên lớp 8

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Khoa học tự nhiên 8 bài 29: Quần thể sinh vật

Tỉ lệ giới tính của quần thể sinh vật là gì? Tỉ lệ giới tính có ý nghĩa như thế nào với quần thể sinh vật? Tỉ lệ giới tính của quần thể thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào? được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn trả lời chi tiết, dễ hiểu, giúp các em nắm chắc kiến thức. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các em cùng tham khảo.

Câu hỏi: Tỉ lệ giới tính của quần thể sinh vật là gì? Tỉ lệ giới tính có ý nghĩa như thế nào với quần thể sinh vật? Tỉ lệ giới tính của quần thể thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

a, Tỉ lệ giới tính

- Tỉ lệ giới tính của quần thể sinh vật là gì?

- Tỉ lệ giới tính có ý nghĩa như thế nào với quần thể sinh vật?

- Tỉ lệ giới tính của quần thể thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

b, Thành phần nhóm tuổi

- Em hãy thảo luận với các bạn để mô tả ý nghĩa sinh thái của các nhóm tuổi (hoàn thành bảng 29.3).

STTCác nhóm tuổiý nghĩa sinh thái
1nhóm tuổi trước sinh sản
2nhóm tuổi sinh sản
3nhóm tuổi sau sinh sản

Em hãy quan sát 3 dạng tháp tuổi ở hình 29.2 và cho biết đặc điểm của mỗi dạng tháp tuổi .

STTDạng thápHình
1tháp ổn định
2tháp phát triển
3tháp giảm sút

c, Mật độ quần thể

- Mật độ quần thể là gì? Lấy ví dụ

- Mật độ quần thể có ý nghĩa như thế nào với quần thể sinh vật?

- Mật độ quần thể thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Bài làm:

a, Tỉ lệ giới tính

  • Là tỉ lệ giữa cá thể đực/ cá thể cái
  • Tỉ lệ giới tính thay đổi chủ yếu theo lứa tuổi và phụ thuộc vào sự tử vong không đều giữa cá thể đực và cái
  • Nó cho thấy tiềm năng sinh sản của quần thể

b, Thành phần nhóm tuổi

STTCác nhóm tuổiý nghĩa sinh thái
1nhóm tuổi trước sinh sảncó vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể
2nhóm tuổi sinh sảnkhả năng sinh sản của các cá thể quyết định mức sinh sản của quần thể
3nhóm tuổi sau sinh sảnkhông ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể

Bảng 29.2

STTDạng thápHình
1tháp ổn địnhB
2tháp phát triểnA
3tháp giảm sútC

c, Mật độ quần thể

  • Là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích
  • Mật độ thay đổi theo mùa, theo năm, phụ thuộc vào chu kì sống của sinh vật

Tỉ lệ giới tính của quần thể sinh vật là gì? Tỉ lệ giới tính có ý nghĩa như thế nào với quần thể sinh vật? Tỉ lệ giới tính của quần thể thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào? được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.