Khoa học tự nhiên 8 bài 1: Tìm hiểu công việc trong nghiên cứu khoa học

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 1: Tìm hiểu công việc trong nghiên cứu khoa học - sách VNEN khoa học tự nhiên 8 trang 2. Phần dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học, cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

A. Hoạt động khởi động

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Trò chơi "Họ là ai?"

Em hãy ghép tên của nhà bác học với hình ảnh tương ứng dưới đây và mô tả một số đóng góp khoa học nổi bật của họ.

1. Ngô Bảo ChâuHình
2. An-be Anhxtanh (Albert Einstein)Hình
3. Mari Quyri (Marie Curie)Hình
4. Ác-si-mét (Archimedes)Hình
5. Sác-lơ Đác-uyn (Charles Darwin)Hình
6. I-sắc Niu-tơn (Isaac Newton)Hình

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chuyện quả táo chín

Em hãy cho biết:

1. Những câu hỏi trên của Niu-tơn được gọi chung là gì?

2. Theo em, Niu-tơn đã làm gì để trả lời những câu hỏi của mình?

3. Câu chuyện về quả táo rơi đã giúp Niu-tơn phát hiện ra điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

1. Quy trình nghiên cứu khoa học

Dựa vào những kiến thức đã được học ở lớp 6, em hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự các bước của quy trình nghiên cứu khoa học.

a) Đề xuất giả thuyết

b) Kết luận

c) Tiến hành nghiên cứu

d) Xác định vấn đề nghiên cứu

e) Thu thập, phân tích số liệu

=> Xem hướng dẫn giải

2. Xác định vấn đề nghiên cứu

Bài tập tình huống: sgk trang 5.

  • Theo em, câu hỏi Phle-minh là gì?
  • Giả thuyết trong nghiên cứu của ông là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thông tin: sgk trang 5

Em hãy đọc đọng thông tin trên và cho biết Phle-minh đã sử dụng phương pháp nghiên cứu nào?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Sản phẩm của nghiên cứu khoa học là gì?

Sau khi nghiên cứu, Phle-minh đã rút ra kết luận gì?

Sản phẩm nghiên cứu của Phle-minh là gì? Nêu ý nghĩa sản phẩm đó với đời sống con người?

Em hãy trao đổi với các bạn và kể tên một số sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học có ý nghĩa quan trọng với đời sống con người (ghi kết quả vào bảng).

STTNhà khoa họcSản phẩm nghiên cứu
1
2
...

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Thảo luận về nội dung mỗi bước trong hình dưới đây và cho biết các nhà khoa học đã làm gì.

Thảo luận về nội dung mỗi bước trong hình dưới đây và cho biết các nhà khoa học đã làm gì.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Giai thoại Ác-si-mét

Em hãy đọc "Giai thoại Ác-si-mét" và mô tả các bước trong quá trình nghiên cứu của ông (ghi kết quả vào bảng 1.2)

Bảng 1.2. Các bước trong quá trình nghiên cứu của Ác-si-mét.

STTCác vấn đề nghiên cứuNội dung
1Xác định vấn đề nghiên cứu
2Giả thuyết nghiên cứu
3Phương pháp nghiên cứu
4Sản phẩm nghiên cứu

=> Xem hướng dẫn giải


  • 163 lượt xem