Thảo luận về nội dung mỗi bước trong hình dưới đây và cho biết các nhà khoa học đã làm gì.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Thảo luận về nội dung mỗi bước trong hình dưới đây và cho biết các nhà khoa học đã làm gì.

Thảo luận về nội dung mỗi bước trong hình dưới đây và cho biết các nhà khoa học đã làm gì.

Bài làm:

Giải thích: Đầu tiên, các nhà khoa học đã quan sát thực tế, hoặc quan sát các thí nghiệm của mình, thấy hiện tượng mới (Phát hiện vấn đề khoa học).

Tiếp theo, các nhà khoa học cần xây dựng giả thuyết để giải thích cho các hiện tượng, các kết quả mới thu được.

Sau đó, các nhà khoa học cần tính toán lại, thực hiện thí nghiệm nhiều lần .... để thu thập lại thông tin một cách chính xác nhất, rồi lập luận, biện luận kết quả.

Cuối cùng là kết luận, đề nghị, công bố kết quả.

  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021