Trong công nghiệp natri hidroxit được sản xuất từ nguyên liệu chính nào?

  • 1 Đánh giá

d) Sản xuất natri hidroxit

Đọc thông tin và cho biết trong công nghiệp natri hidroxit được sản xuất từ nguyên liệu chính nào? Bằng phương pháp nào? Sản phẩm phản ứng là những chất nào?

Bài làm:

Nguyên liệu sản xuất natri hidroxit: dung dịch bão hòa.

Phương pháp: Điện phân dung dịch.

Sản phẩm của phản ứng: .

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021