Tại sao về mùa hè, ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen ?

  • 1 Đánh giá

4. Tại sao về mùa hè, ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen ?

Bài làm:

Vì các vật có màu càng sẫm thì hấp thụ tia nhiệt càng nhiều nên mặc áo trắng vào mùa hè sẽ giảm khả năng hấp thụ các tia nhiệt.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021