Quan sát hình 24.1 và trả lời các câu hỏi sau vào vở: Khi co tay cơ nào ngắn lại, cơ nào dãn ra, khi duỗi tay cơ nào ngắn lại, cơ nào dãn ra? Các động tác này có liên quan gì đến thể lực?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 24.1 và trả lời các câu hỏi sau vào vở: Khi co tay cơ nào ngắn lại, cơ nào dãn ra, khi duỗi tay cơ nào ngắn lại, cơ nào dãn ra? Các động tác này có liên quan gì đến thể lực?

Bài làm:

- Khi co tay: cơ 2 đầu co, cơ 3 đầu dãn

- Khi duỗi tay: cơ 3 đầu co, cơ 2 đầu dãn

- cơ co và dãn giúp cơ thể cử động, vận động và tạo lực co cơ

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021