Hãy quan sát hình 34.6 -34.9, phân tích biến đổi khí hậu. Nêu một số biểu hiện của thiên tai và thời tiết/khí hậu bất thường xảy ra trong những năm gần đây trên thế giới và ở Việt Nam.

  • 1 Đánh giá

c, Tìm hiểu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu

- Hãy quan sát hình 34.6 -34.9, phân tích biến đổi khí hậu

+ Nêu một số biểu hiện của thiên tai và thời tiết/khí hậu bất thường xảy ra trong những năm gần đây trên thế giới và ở Việt Nam.

- Hãy nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Bài làm:

Biến đổi khí hậu:

+ Nhiệt độ: Nhiệt độ thay đổi thất thường trong 1 năm và nhiệt độ Tb năm tăng lên liên tục từ 1980-2010

+ Nguyên nhân: do hiệu ứng nhà kính

+ Biểu hiện của thiên tai và khí hậu: trái đất nóng lên, nhiều thiên tai (vòi rồng, bão, lũ, sóng thần, động đất,..)

  • 193 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021