Viết công thức hóa học của 2 oxit axit và 2 oxit bazo

  • 1 Đánh giá

2. Viết công thức hóa học của 2 oxit axit và 2 oxit bazo. Gọi tên các oxit đó

Bài làm:

Oxit axit:

  • : Điclo monoxit
  • : Điphopho pentaoxit

Oxit bazo:

  • : Canxi oxit
  • : Đồng II oxit
  • 132 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021