Tính số gam nước thu được

  • 1 Đánh giá

3. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hidro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích đo ở đktc).

Bài làm:

; $n_{O_2} = 0,125$

PTHH:

Theo PTHH, hidro dư nên số mol nước tạo thành là: mol.

Số gam nước thu được là: gam.

  • 174 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021