Quan sát hình, nêu hiện tượng và viết PTHH

  • 1 Đánh giá

Quan sát hình ảnh và thí nghiệm của clo với sắt dưới đây (Hình 13.3), nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra.

Quan sát hình, nêu hiện tượng và viết PTHH

Cho biết hóa trị của trong sản phẩm của phản ứng giữa clo với sắt, từ đó có thể kết luận clo là một phi kim mạnh hay yếu?

Bài làm:

Hiện tượng: Màu vàng lục của khí clo nhạt dần, tạo thành khói màu nâu đỏ. Khi thêm nước vào bình, dung dịch thu được có màu vàng nâu.

PTHH:

có hóa trị III trong phản ứng trên.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021