Cho biết hidro có phản ứng với clo không?

  • 1 Đánh giá

II. Tính chất hóa học của phi kim

1. Tác dụng với hidro, với oxi và với kim loại

Quan sát hình ảnh mô tả thí nghiệm của hidro với clo, cho biết hidro có phản ứng với clo không? Viết PTHH nếu có phản ứng xảy ra.

Cho biết hidro có phản ứng với clo không?

Bài làm:

Hidro có phản ứng với clo.

PTHH:

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021