Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho dưới đây để điền vào chỗ trống hoàn thành khái niệm bazo

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Khái niệm, phân loại, cách gọi tên

1. Khái niệm, công thức

Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho dưới đây để điền vào chỗ trống hoàn thành khái niệm bazo:

(nhiều, hợp chất, đơn chất, một hay nhiều, hidroxit, gốc axit, một)

Bazo là những mà phân tử gồm có $...(2)...$ nguyên tử kim loại liên kết với $...(3)...$ nhóm $...(4)...$

Bài làm:

Bazo là những hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN