Các hình ảnh trên cho thấy không khí bị ô nhiễm do những nguyên nhân nào

  • 1 Đánh giá

c) Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và biện pháp bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm

Các hình ảnh trên cho thấy không khí bị ô nhiễm do những nguyên nhân nào

Các hình ảnh trên cho thấy không khí bị ô nhiễm do những nguyên nhân nào

Bài làm:

Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí:

  • Hoạt động công nghiệp.
  • Hoạt động sinh hoạt của con người.
  • Thiên tai.
  • Hoạt động giao thông của con người.
  • ...
  • 87 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021