Cho biết các ứng dụng chủ yếu của Ca(OH)2

  • 1 Đánh giá

c) Ứng dụng

Quan sát hình và cho biết các ứng dụng chủ yếu của

Bài làm:

Ứng dụng của :

  • Vật liệu xây dựng
  • Bón vôi khử chua đất trồng
  • Khử trùng bằng vôi
  • Diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật bằng vôi
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021