Muối cacbonat được chia làm mấy loại?

  • 1 Đánh giá

2. Muối cacbonat

a) Phân loại

Muối cacbonat được chia làm mấy loại? Là những loại nào? Mỗi loại lấy một ví dụ minh họa.

Bài làm:

Muối cacbonat được chia làm 2 loại:

  • Không có hidro: Natri cacbonat ()
  • Có hidro: Canxi hidrocacbonat ()
  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021