Bổ sung thông tin cần thiết vào ô trống dưới đây:

  • 1 Đánh giá

4. Bổ sung thông tin cần thiết vào ô trống dưới đây:

Tên chấtCông thứcTên chấtCông thức
Natri hidrocacbonat
Canxi hidrocacbonat

Bài làm:

Tên chấtCông thứcTên chấtCông thức
Natri hidrocacbonatKali cacbonat
Magie cacbonatCanxi hidrocacbonat

  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021