Khoa học tự nhiên 8 bài 12: Phi kim

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 12: Phi kim - sách VNEN khoa học tự nhiên 8 trang 82. Phần dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học, cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

A. Hoạt động khởi động

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Các hình ảnh dưới đây gợi cho em nghĩ tới những nguyên tố phi kim nào?

Các hình ảnh dưới đây gợi cho em nghĩ tới những nguyên tố phi kim nào?

Trong tự nhiên, nhiều phi kim tồn tại được ở dạng đơn chất như oxi, nito, cacbon, lưu huỳnh, ... nhưng một số phi kim như flo, clo, ... chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. Tại sao lại như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Tính chất vật lí của phi kim

Quan sát một số mẫu chất trong hình 12.2 kết hợp với các kiến thức thực tiễn về các phi kim mà em biết, điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành kết luận về tính chất vật lí của phi kim dưới đây (Mỗi chỗ trống có thể điền một hay nhiều từ/ cụm từ.)

(rắn, lỏng, khí, dẫn điện, không dẫn điện, thấp, cao, độc, không đọc)

  • Ở điều kiện thường, các phi kim tồn tại ở các trạng thái: , $...(2)...$, $...(3)...$
  • Phần lớn phi kim , không dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy $...(5)...$
  • Một số phi kim như clo, brom, iot, ...

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn vào chỗ trống

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tính chất hóa học của phi kim

1. Tác dụng với hidro, với oxi và với kim loại

Quan sát hình ảnh mô tả thí nghiệm của hidro với clo, cho biết hidro có phản ứng với clo không? Viết PTHH nếu có phản ứng xảy ra.

Cho biết hidro có phản ứng với clo không?

=> Xem hướng dẫn giải

Viết các PTHH của phản ứng giữa phi kim với hidro, oxi, kim loại mà em biết và xác định loại hợp chất tạo thành trong mỗi phản ứng đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi: "Phi kim có thể phản ứng với những chất nào và cho sản phẩm thuộc loại chất gì?" và hoàn thành sơ đồ trống dưới đây để tổng kết các tính chất hóa học của phi kim.

Hoàn thành sơ đồ trống dưới đây để tổng kết các tính chất hóa học của phi kim

=> Xem hướng dẫn giải

2. Mức độ hoạt động của phi kim

Đọc thông tin và cho biết mức độ hoạt động hóa học của các phi kim có như nhau không? Dựa trê cơ sở nào có thể xác định mức độ hoạt động của các phi kim?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hoàn thành bảng so sánh tính chất vật lí giữa kim loại và phi kim sau:

Tính chấtKim loạiPhi kim
Trạng thái ở nhiệt độ thường
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
Dẫn nhiệt
Dẫn điện

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.

B. Phi kim tác dụng với hidro tạo thành hợp chất khí.

C. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.

D. Các phi kim có mức độ hoạt động mạnh yếu khác nhau

=> Xem hướng dẫn giải

3. Em hãy cho biết:

  • Tên một phi kim là chất rắn ở điều kiện thường và có tính dẫn điện. Dựa vào tính dẫn điện của phi kim, hãy cho biết ứng dụng của phi kim trong thực tiễn.
  • Tên một phi kim là chất lỏng ở điều kiện thường và chất độc.
  • Tên một phi kim là chất khí ở điều kiện thường, duy trì sự cháy và sự sống.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Viết PTHH:

a) chứng minh lưu huỳnh là một phi kim.

b) hoàn thành sơ đồ chuyển hóa dưới đây:

Viết PTHH chứng minh lưu huỳnh là một phi kim

=> Xem hướng dẫn giải

5. Nung hỗn hợp gồm 11,2 gam bột với 3,2 gam $S$ trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp X.

a) Viết PTHH và tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

b) Nếu cho toàn bộ hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thì sinh ra bao nhiêu lít khí (đktc)?

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trong tự nhiên. Ngoài là dạng đơn chất quen thuộc của oxi mà các em đã biết, oxi còn tồn tại ở một dạng đơn chất khác là ozon $O_3$. Ozon trong thiên nhiên tập trung chủ yếu ở tầng khí quyển cao (cách mặt đất khoảng 20 - 30 km) - gọi là tầng ozon.

Em hãy tìm hiểu xem: Tầng ozon có vai trò như thế nào đến đời sống sinh vật trên Trái Đất? Sự suy giảm tầng ozon là gì và nó có ảnh hưởng như thế nào đến sự sống của các sinh vật trên Trái Đất? Những nguyên nhân nào dẫn đến sự suy giảm tầng ozon? Chúng ta có thể thực hiện những hoạt động thiết thực nào để làm giảm sự suy giảm tầng ozon?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 437 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021