Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?

  • 1 Đánh giá

2. Gọi lực tác dụng vuông góc lên diện tích bề mặt bị ép là áp lực, độ biến dạng của diện tích này là tác dụng của áp lực. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Bài làm:

Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố: Diện tích tiếp xúc, độ lớn của áp lực.

  • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021