Giải thích tại sao các bút bi không bị bắn lên cùng một độ cao ?

  • 1 Đánh giá

2. Làm thí nghiệm

- Dụng cụ chuẩn bị : 4 chiếc bút bi khác loại (hoặc 4 lò xo khác nhau).

- Thực hiện thí nghiệm : Lần lượt ấn nắp bút bi xuống cho lò xo bị nén rồi đột ngột thả ra. Mô tả hiện tượng quan sát được.

- Giải thích tại sao các bút bi không bị bắn lên cùng một độ cao ?

Bài làm:

- Hiện tượng quan sát được : khi thả tay ra, các chiếc bút bi bị bắn lên cao.

- Khi lò xo bị nén đột ngột, lò xo có thế năng đàn hồi tuỳ thuộc vào độ nén của lò xo. Khi thả tay ra, thế năng đàn hồi của lò xo sinh công tác dụng lên bút bi đẩy bút bi lên cao. Vì độ nén của các lò xo khác nhau, lên công tác dụng lên bút bi khác nhau và do các yếu tố môi trường nên các bút bi không bắn lên cùng một độ cao.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021