Khí oxi có ứng dụng gì trong cuộc sống?

  • 1 Đánh giá

III. Ứng dụng của oxi

Khí oxi có ứng dụng gì trong cuộc sống?

Bài làm:

Ứng dụng của oxi:

  • Phá đá bằng hỗn hợp nổ chứa oxi lỏng.
  • Dùng trong đèn xì.
  • Dùng trong ngành hàng không, vũ trụ.
  • Thợ lặn sử dụng oxi để thở khi lặn xuống biển.
  • Dùng trong y tế.
  • Dùng trong một số ngành công nghiệp
  • ...
  • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021