Hãy điền vào chỗ trống trong các cột ứng với các phản ứng sau:

  • 1 Đánh giá

2. Phản ứng phân hủy

Hãy điền vào chỗ trống trong các cột ứng với các phản ứng sau:

Phản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm
(1)
(2)
(3)

So sánh điểm giống và khác nhau về số chất tham gia phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học trên.

Bài làm:

Phản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm
(1) 12
(2) 13
(3) 12

Số chất tham gia phản ứng: 1

Số chất sản phẩm: Lớn hơn 1.

  • 117 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021