Người ta thu khí SO2 như thế nào?

  • 1 Đánh giá

3. Người ta thu khí như thế nào? Tại sao lại có thể thu khí như vậy? Cho biết vai trò của bông tẩm dung dich NaOH.

Bài làm:

Người ta thu khí bằng cách đặt ống ngửa ống nghiệm, vì khí nặng hơn không khí.

Tác dụng của bông tẩm NaOH là loại bỏ hơi nước trong quá trình xảy ra phản ứng.

  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021