Hãy chọn từ/ cụm từ thích hợp cho dưới đấy để điền vào chỗ trống trong kết luận sau về tính chất hóa học của oxi

  • 1 Đánh giá

2. Hãy chọn từ/ cụm từ thích hợp cho dưới đấy để điền vào chỗ trống trong kết luận sau về tính chất hóa học của oxi.

(1) kim loại rất hoạt động; phim kim hoạt động bình thường; phi kim rất hoạt động.

(2) ở nhiệt độ cao; ở nhiệt độ thường; ở nhiệt độ thấp.

(3) lưu huỳnh; đồng; photpho; sắt; metan, ; cacbon; propan, $C_3H_8$; butan, $C_4H_10$.

(4) I; II; III.

Kết luận:

Khí oxi là một đơn chất , đặc biệt khi $...(2)...$, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim (như $...(3)...$), nhiều kim loại (như $...(3)...$) và hợp chất (như $...(3)...$). Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị $...(4)...$

Bài làm:

Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt khi ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim (như lưu huỳnh, photpho ), nhiều kim loại (như sắt) và hợp chất (như metan, propan, ..). Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị II

  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021