Em biết được gì qua những hình ảnh này?

  • 1 Đánh giá

Các hình dưới đây nói về một nguyên tố hóa học rất phổ biến và rất quan trọng đối với con người, đó là nguyên tố cacbon. Em hãy nghiên cứu kĩ và trả lời mỗi câu hỏi cho bên dưới mỗi hình và điền thông tin vào chỗ trống. Em biết được gì qua những hình ảnh này?

Em biết được gì qua những hình ảnh này?

Bài làm:

a) Người lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ chữa cháy. Trong bình cứu hỏa là ở dạng khí hoặc ở dạng bột.

b) Trong hình b, khoáng sản được nói đến là than, thành phần chủ yếu là cacbon.

c) Thành phần chính của đá vôi:

d) Chất dùng để hấp phụ chất độc trong mặt nạ phòng độc là than hoạt tính.

đ) Thành phần chính của kim cương là cacbon.

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021