Nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất canxi oxit là gì?

  • 1 Đánh giá

c) Canxi oxit có những ứng dụng gì?

d) Canxi oxit được sản xuất như thế nào?

1. Nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất canxi oxit là gì?

Bài làm:

Nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất canxi oxit là: Đá vôi, than đá, củi, dầu, khí thiên nhiên, ...

  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021