Tính khối lượng MnO2 cần dùng để điều chế được lượng Cl2 phản ứng vừa đủ với 5,6 gam sắt

  • 1 Đánh giá

3. Tính khối lượng cần dùng để điều chế được lượng $Cl_2$ phản ứng vừa đủ với 5,6 gam sắt.

Bài làm:

PTHH:

Số mol cần oxi hóa là: $n_{Fe} = 0,1$ mol.

Theo phương trình hóa học, số mol của là: $n_{MnO_2} = n_{Cl_2} = \frac{3}{2}n_{Fe} = 0,15$ mol.

Số gam cần dùng là: $m_{MnO_2} = 0,15\times 87 = 13,05$ (gam)

  • 103 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021