Viết PTHH của phản ứng xảy ra giữa cacbon và đồng II oxit trong thí nghiệm ở trên

  • 1 Đánh giá

b) Cacbon tác dụng với đồng II oxit

Viết PTHH của phản ứng xảy ra giữa cacbon và đồng II oxit trong thí nghiệm ở trên.

Bài làm:

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021