Xác định số liệu để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

  • 1 Đánh giá

2. Xác định số liệu để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Cách pha chế 100 gam dung dịch muối ăn nồng độ 20%: Cân gam muối ăn cho vào cốc thủy tinh dung tích 100 ml. Cân $...(2)...$ gam hoặc đong lấy $...(3)...$ ml nước cất. Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều cho đến khi muối tan hết. Được $...(4)...$ gam dung dịch muối ăn, nồng độ $...(5)...$%.

Bài làm:

Cách pha chế 100 gam dung dịch muối ăn nồng độ 20%: Cân 20 gam muối ăn cho vào cốc thủy tinh dung tích 100 ml. Cân 80 gam hoặc đong lấy 80 ml nước cất. Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều cho đến khi muối tan hết. Được 100 gam dung dịch muối ăn, nồng độ 20%.

  • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021