Tìm hiểu cách dự trữ thế năng ở một số loại đồng hồ cổ.

  • 1 Đánh giá

E.HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

- Tìm hiểu cách dự trữ thế năng ở một số loại đồng hồ cổ (Hình 20.4 trang 133 sách Khoa học tự nhiên 8 Vnen).

Bài làm:

Ta dự trữ thế năng ở một số loại đồng hồ cổ bằng cách nên dây cót và lò xo trong đồng hồ bị nén lại dự trữ thế năng đàn hồi.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021