Theo em, oxit là gì?

  • 1 Đánh giá

Hãy viết công thức hóa học của ba chất là oxit mà em biết. Cho biết thành phần các nguyên tố trong các oxit đó.

Theo em, oxit là gì?

Bài làm:

Công thức các oxit mà em biết:

Thành phần của oxit: Các oxit gồm có 2 thành phần gồm các kim loại hoặc phi kim và oxi.

Theo em, oxit là hợp chất của oxi với các kim loại hoặc phi kim với oxi.

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021