Từ muối ăn tinh khiết, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy pha chế và giải thích cách pha chế để thu được

  • 1 Đánh giá

2. Cách pha chế dung dịch

1. Thí nghiệm: Từ muối ăn tinh khiết, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy pha chế và giải thích cách pha chế để thu được:

  • 100 gam dung dịch muối ăn nồng độ 10%
  • 100 ml dung dịch muối ăn nồng độ 2M

Bài làm:

  • Cách pha chế 100 gam dung dịch muối ăn nồng độ 10%

Trong 100 gam dung dich muối ăn nồng độ 10% có 10 gam muối ăn tinh khiết và 90 gam nước

Bước 1: Cân 10 gam muối tinh khiết và 90 gam nước.

Bước 2: Đổ lượng muối tinh khiết và nước vừa cân được vào bình sau đó khuấy đều.

Bước 3: Kiểm tra lại:

Theo cách làm thì khối lượng dung dịch thu được là 100 gam, nồng độ phần trăm của dung dịch muối là:

  • 100 ml dung dịch muối ăn nồng độ 2M

Trong 100 ml dung dịch muối ăn nồng độ 2M có 0,2 mol muối ăn tinh khiết.

Khối lượng muối ăn tinh khiết trong 100ml dung dịch là: gam

Bước 1: Cân 11,7 gam muối tinh khiết rồi cho vào 1 ca đong có vạch chia độ

Bước 2: Rót từ từ nước vào ca đong cho đến khi được 100 ml rồi khuấy đều dung dịch.

  • 141 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021