Ô tô nào có cơ năng lớn hơn ?

  • 1 Đánh giá

4. Hai ô tô có cùng khối lượng đi từ Hà Nội về Ninh Bình, ôtô A chạy với vận tốc 300 km/h, ô tô B chạy với vận tốc 15 m/s. Ô tô nào có cơ năng lớn hơn ?

Bài làm:

Đổi 15 m/s = 54 km/h.

Ta thấy 2 ô tô có cùng khối lượng, mà ô tô B chạy với vận tốc 54 km/h lớn hơn ô tô A là 36 km/h nên ô tô B có động năng lớn hơn ô tô A.

Mà cơ năng của 2 ô tô bằng với động năng của chúng nên ô tô B có cơ năng lớn hơn.

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021