Giải câu 4 phần C trang 65 khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

4. Tính thể tích dung dịch 1M cần dùng vừa đủ để trung hòa hết 100ml dung dịch hỗn hợp gồm $HCl$ 1M và $H_2SO_4$ 1M

Bài làm:

Số mol của axit là: mol

PTHH:

Theo phương trình hóa học: mol.

Thể tích cần dùng là: $V = 0,3 \times 22,4 = 6,72$ lít.

  • 151 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021