Nêu những hiểu biết của em về biến đổi khí hậu. Tại sao biến đổi khí hậu hiện nay lại là vấn đề được cả thế giới quan tâm? Em cần làm gì để gớp phần thích ứng với biến đổi khí hậu?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Nêu những hiểu biết của em về biến đổi khí hậu. Tại sao biến đổi khí hậu hiện nay lại là vấn đề được cả thế giới quan tâm? Em cần làm gì để gớp phần thích ứng với biến đổi khí hậu?

Bài làm:

- Hiện nay biến đổi khí hậu thể hiện ở việc: Trái Đất nóng lên, nhiều thiên tai,... gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, đời sống của con người và các sinh vật khác.

=> Vì vậy, đây là vấn đề được cả thế giới quan tâm

- Theo em, để thích ứng với biến đổi khí hậu cần:

+ sử dụng các thiết bị công nghệ hỗ trợ

+ sử dụng các nguồn năng lượng sạch

+ giảm ô nhiễm môi trường

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021