Trong tự nhiên, muối natri clorua có ở đâu? Muối mỏ được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

IV. Một số muối quan trọng

1. Trạng thái tự nhiên

Trong tự nhiên, muối natri clorua có ở đâu? Muối mỏ được hình thành như thế nào?

Bài làm:

Trong tự nhiên, natri clorua có nhiều nhất trong nước biển, ngoài ra, còn có một lượng nhỏ trong lòng đất.

Muối mỏ được hình thành từ những hồ nước mặn, khi nước hồ bay hơi, còn lại muối natri clorua kết tinh thành những vỉa dày trong lòng đất.

  • 112 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021