Nêu một số ứng dụng của silic

  • 1 Đánh giá

Nêu một số ứng dụng của silic.

Bài làm:

Ứng dụng của silic:

  • Làm vật liệu bán dẫn trong kĩ thuật điện tử
  • Chế tạo pin mặt trời
  • Ứng dụng trong y tế
  • ...
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021