Hãy mô tả chu trình của cacbon trong tự nhiên

  • 1 Đánh giá

IV. Chu trình của cacbon trong tự nhiên

Hãy mô tả chu trình của cacbon trong tự nhiên.

Bài làm:

Chu trình cacbon là một chu trình sinh địa hóa học, trong đó cacbon được trao đổi giữa sinh quyển, thổ nhưỡng quyển, địa quyển và khí quyển của Trái Đất. Nó là một trong các chu trình quan trọng nhất của Trái Đất và cho phép cacbon được tái chế và tái sử dụng trong khắp sinh quyển và bởi tất cả các sinh vật của nó.

  • 140 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021