Giải câu 5 phần C trang 65 khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

5. Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (không nhãn) sau bằng phương pháp hóa học: loãng, $NaOH,\; Ba(OH)_2$. Viết PTHH cả các phản ứng xảy ra (nếu có).

Bài làm:

Thuốc thử loãng
Quỳ tímGiấy quỳ tím hóa đỏGiấy quỳ tím hóa đỏGiấy quỳ tím hóa xanhGiấy quỳ tím hóa xanh
Không xảy ra phản ứng

Xuất hiện kết tủa trắng

Không nhận biết
Đã nhận biết được

Không có hiện tượng

Xuất hiện kết tủa trắng

  • 279 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021