Các nguyên tố N, P, K, S, Ca, Mg có vai trò như thế nào đối với thực vật

  • 2 Đánh giá

2. Vai trò của các nguyên tố hóa học đối với thực vật

Các nguyên tố có vai trò như thế nào đối với thực vật?

Bài làm:

  • : Kích thích cây trồng phát triển mạnh
  • : Kích thích sự phát triển bộ rễ của thực vật.
  • : Cần cho quá trình tổng hợp chất diệp lục, kích thíc quá trình ra hoa, làm hạt
  • : Cần cho quá trình tổng hợp protein
  • và $Mg$: Cần cho thực vật để sản sinh chất diệp lục

Thực vật chỉ hấp thụ được các nguyên tố trên dưới dạng các muối có chứa các nguyên tố đó.

  • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021