Nêu tính chất hóa học của cacbon oxit

  • 1 Đánh giá

II. Oxit của cacbon

1. Cacbon oxit ()

a) Tính chất vật lí

b) Tính chất hóa học

Nêu tính chất hóa học của cacbon oxit.

Bài làm:

Tính chất hóa học của cacbon oxit:

  • Cacbon oxit là oxit trung tính.
  • Cacbon oxit có tính khử: Khử được nhiều oxit kim loại tạo thành kim loại và khí
  • Cacbon oxit cháy trong oxi với ngọn lửa xanh nhạt, tỏa nhiều nhiệt.
  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021