Vì sao các hạt phấn hoa lại chuyển động lộn xộn như vậy ?

  • 1 Đánh giá

A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Hãy dùng kính hiển vi, quan sát các hạt phấn hoa trong nước và ghi lại kết quả quan sát. Điều mà em quan sát được có giống với nhà bác học Brao-nơ quan sát được hay không ?

- Lấy một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng, thả vào mỗi cốc vài hạt muối tím và quan sát. Hãy mô tả hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm vừa rồi.

- Trả lời các câu hỏi sau :

  1. Vì sao các hạt phấn hoa lại chuyển động lộn xộn như vậy ?
  2. Vì sao cũng có những hạt phấn hoa lại không chuyển động nếu quan sát trong thời gian ngắn ?
  3. Vì sao thuốc tím lại tan trong nước ?
  4. Vì sao trong cốc nước nóng thuốc tím lại tan nhanh hơn cốc nước lạnh ?

Bài làm:

- Quan sát được các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn về mọi phía.

- Hiện tượng là thuốc tím tan trong nước.

- Trả lời :

  1. Các hạt phấn hoa chuyển động "lộn xộn" như vậy vì: Các phân tử nước chuyển động hỗn độn không ngừng về mọi phía va chạm vào các hạt phấn hoa.
  2. Có những hạt phấn hoa không chuyển động vì lúc đó các phân tử nước chuyển động va chạm vào các hạt phấn hoa đó tạo nên những lực va chạm cân bằng.
  3. Thuốc tím tan trong nước vì : Giữa các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử thuốc tím xen vào giữa các phân tử nước.
  4. Thuốc tím tan nhanh hơn trong nước nóng vì: Trong nước nóng các phân tử nước chuyển động nhanh hơn, khoảng cách giữa các phân tử nước lớn hơn nên các phân tử thuốc tím xen vào giữa các phân tử nước dễ dàng hơn.
  • 107 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021