Vật trượt trên mặt bàn nằm ngang

  • 1 Đánh giá

4. Trường hợp nào dưới đây trọng lực tác dụng vào vật sinh công ?

a) Vật trượt trên mặt bàn nằm ngang.

b) Vật trượt trên mặt nghiêng.

c) Vật rơi thẳng xuống.

Bài làm:

Trường hợp trọng lực tác dụng vào vật sinh công là:

b) Vật trượt trên mặt nghiêng.

c) Vật rơi thẳng xuống.

  • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021